Zápis do MŠ - školní rok 2021/2022

zápis do MŠ 2021/2022

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy  v Prysku vyhlašuje na základě § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

ve dnech  3. 5. - 5. 5. 2021

 

Způsob podání žádosti:

  • elektronicky do datové schránky: 69pmguz

  • elektronicky emailem na adresu: skola@prysk.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce

  • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Prysk, Dolní Prysk 56, 471 15 Prysk

  • osobním podáním ve škole - vždy od 13:00 do 15:00 hodin

 

K zápisu je nutné přiložit:

  • rodný list dítěte

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte včetně jejích příloh (potvrzení lékaře apod.) - formulář žádosti je možné stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení

 

Nabízíme:

  • kvalitní předškolní výchovu pod vedením zkušených učitelek

  • projektové vyučování dle požadavků ŠVP PV

  • vzdělávací program zaměřený na ekologickou výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu

 

Zapsány budou:

  • děti, které budou splňovat kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou školy zveřejněná na www.skolaprysk.cz a ve vývěsce OÚ v Prysku.

 

Bližší informace získáte na telefonu 487 767 525, mobil 724 240 080, nebo na webových stránkách školy www.skolaprysk.cz.