Školní družina ve školním roce 2021/2022

družina

Kapacita školní družiny je 25 dětí. V současné době je v Základní škole zapsáno 34 žáků.

Do školní družiny (dále jen ŠD) zařazujeme žáky na základě Přihlášky/zápisního lístku do ŠD. Tyto přihlášky budou dětem rozdány při zahájení školního roku 1. 9. 2021.

Při umísťování žáků do ŠD upřednostňujeme žáky nižších ročníků. V případě, že nebude kapacita naplněna, bude počet doplněn žáky 4. a 5. ročníku na základě výběrového řízení.

Pro výběrové řízení jsou stanovena tato kritéria:

  1. Dojíždějící žák
  2. Sourozenec ve škole
  3. Zdravotní stav žáka

 

Termín odevzdání přihlášek do ŠD: do 3. 9. 2021

Ukončení výběrového řízení: 6. 9. 2021

 

V Prysku dne 25. 8. 2021

 

Mgr. Jana Vostřelová

Ředitelka školy