Projekty

TRADIČNÍ PROJEKTY

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • HALÓ DÝNĚ
 • Slavnost Slabikáře
 • Adventní očekávání
 • Vánoční dílny
 • Vánoční jarmark
 • Adventní spirála
 • Vánoční besídka MŠ a ŠD
 • Den otevřených dveří
 • Kamarádi ze všech světadílů
 • Vynášení Morany
 • Velikonoční dílny
 • Putování za skřítkem Středňáčkem
 • Otvírání studánek
 • Setkání s poezií - přehlídka recitátorů
 • Zahradní slavnost
 • Rozloučení s předškoláky i s odcházejícími žáky

 

EKOLOGICKÉ AKTIVITY

 • Besedy (CHKO, NP, ZOO, aj.)
 • Kompostování
 • Třídění odpadu
 • Naučná stezka na školní zahradě
 • Ekologická olympiáda MŠ

 

PROJEKTY EU

 • Šablony II 2019
 • Šablony 2017
 • zapojení do MAP I
 • zapojení do MAP II